Professionele veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Laat uw werf functioneren in veilige omstandigheden

IVW-Consult verzorgt al 15 jaar de veiligheidscoördinatie van bouwkundige en technische werken, evenals voor projecten van burgerlijke bouwkunde (spoorinfrastructuur, wegenis- en rioleringswerken).

Met deze brede waaier aan ervaring in veiligheidscoördinatie niveau A, zijn we ondertussen een trouwe partner geworden van heel wat overheidsinstanties, industriële bedrijven, bouwpromotoren en architectenbureaus. IVW-Consult is actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Brabant (Brussel).

Uitvoering van de opdracht veiligheidscoördinatie

Onze ervaring, expertise en kennis staan garant voor een degelijke voorbereiding van uw project voorafgaand aan de eigenlijke werken (oa. mbt. het nazicht van het ontwerp inzake geïntegreerde veiligheid voor later onderhoud), en voor de correcte opvolging van de veiligheidsorganisatie op de werf en tijdens de werken. Onze knowhow beperkt zich niet tot de algemene en de sectorspecifieke veiligheidsregelgeving, maar strekt zich uit tot de technische mogelijkheden en uitvoeringsmethodes in de bouwsector en aanverwante technische sectoren.

Aanpak

Alles start met een goede voorbereiding van het project in de ontwerpfase, waarbij er inzonderheid duidelijke regels en afspraken worden opgesteld en opgenomen in het bestek of in het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan.

Daarna volgt er een strikte opvolging van de uitvoering, gepaard met een heldere en directe communicatie: van elk werfbezoek wordt er een beknopt verslag opgemaakt dat steeds voorzien is van een reeks overzichtelijke foto´s.

Het uitgangspunt gedurende het gehele project is samenwerking, hoe groot of klein het team ook is: wij zijn geen politieagent die nu en dan eens langskomt, maar beschouwen onszelf als een bij het bouwteam betrokken partij die meehelpt het project op een veilige en verantwoorde manier tot een goed einde te brengen.

´In essentie is een veilige werf goed georganiseerd, proper, en zijn er duidelijke afspraken inzake de verdeling van taken en verantwoordelijkheden mbt. de organisatie van de veiligheid. Dit komt niet enkel de veiligheid op zich ten goede, maar zeker ook de efficiëntie en de voortgang van de werken, alsook het imago van de werf en bouwheer.´

Ignace Van WonterghemBurg. Bouwkundig ir. en Veiligheidscoördinator niv. A

Contacteer ons

Ten Bosse 40 
9800 Deinze

[email protected]
+32 9 386 65 99